Tag: mannen

Vrouwen beter met geld dan mannen?

Wie zijn beter met geld: mannen of vrouwen?

Mannen zijn tevredener dan vrouwen over hoe hun partner omgaat met geld. Wil dat dan ook zeggen dat vrouwen beter met geld zijn?